Сучасні проблеми прозелітизму
План
Вступ…………………………………………………………………………………..3  
    
Розділ 1. Явище прозелітизму, його характерні ознаки………………………….5
1. 1. Прозелітизм як об’єкт наукового аналізу…………………………...5
1. 2. Значення терміну прозелітизм………………………………………..7 
2. 3. Місійна діяльність і проблема навернення в світлі Біблії…………14

Розділ 2. Християнство та прозелітизм: історичний та богословський аспект…18
            2. 1. Православне розуміння місії та прозелітизму………………………20
            2. 2. Місіологія церкви в католицькій перспективі……………………… 22
           2. 3. Погляди протестантських церков на проблеми прозелітизму……….40

Розділ 3. Прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах…………………………………………………………………………….45                                                                                                                                                      
              3. 1. Правові аспекти місіонерської та прозелітичної діяльності…………………………………………………………………………… 53
              3. 2. Релігійна свобода в Україні: місцеві церкви та закордонні  місіонери……………………………………………………………………………..62

Висновки……………………………………………………………………………..75

Список використаних джерел та літератури……………………………………...80

Вступ

 Актуальність дослідження. На даному етапі розвитку українського суспільства ми можемо спостерігати підвищений інтерес до релігії та всіх пов’язаних з цим феноменом явищ. Питання навернення або ж прозелітизму історично викликало до себе посилену увагу і такий стан справ наявний і на сьогоднішній день. Тому важливим є виявити та дослідити сучасні проблеми прозелітизму на міжконфесійному рівні та  намагатися знайти шляхи порозуміння.
 Мета та завдання дослідження. Метою роботи є здійснення аналізу діяльності церков та новітніх релігійних рухів у сфері навернення нових віруючих; а також виділення проблем на міжконфесійному рівні, пов’язаних з прозелітизмом.  Для досягнення мети необхідно виконати наступні дослідницькі завдання: 
• розглянути наукове та богословське значення прозелітизму;
• виокремити його характерні ознаки;
• дослідити місце прозелітизму в християнстві;
• окреслити погляди на прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах;
• проаналізувати стан релігійної свободи в Україні;
• виокремити міжконфесійні проблеми навернення.
Об’єктом дослідження виступає діяльність церков та новітніх релігійних рухів, члени яких займаються наверненням.
 Предметом дослідження є сучасні проблеми міжконфесійного прозелітизму.
 Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у написанні узагальнюючих праць, у розробці курсів і спецкурсів з історії релігій, релігієзнавства та новітніх релігійних рухів, а також стануть у нагоді журналістам та церковним аналітикам.
 Структура роботи. Робота складається із трьох розділів. Перший з них називається «Явище прозелітизму, його характерні ознаки» і складається із трьох підрозділів: «Прозелітизм як об’єкт наукового дослідження», «Значення прозелітизму» та «Місійна діяльність і проблема навернення в світлі Біблії», у яких розкривається суть прозелітизму, його ознаки та значення у різних аспектах релігійного життя.
 Другий розділ має назву «Християнство та прозелітизм: історичний та богословський аспекти». Цей розділ включає в себе 3 підрозділи, а саме: «Православне розуміння місії та прозелітизму», «Місіологія цекрви в католицькій перспективі», «Погляди протестантських церков на проблеми прозелітизму». У даному розділі прозелітизм розглядається з позиції християнства через призму особливостей православ’я, католицизму та протестантизму.
 «Прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах» - це назва останнього третього розділу. Він складається із двох частин: «Правові аспекти місіонерської та прозелітичної діяльності» та «Релігійна свобода в Україні: місцеві та закордонні місіонери». У цьому розділі подається інформація про правові аспекти прозелітизму: закордонний досвід та ситуація, що склалася в Україні.
 

Ћплатить